website creation software

Mūsu darbinieki

2020/2021

kolektīvs
Mūsu kolektīvs

2020/2021
Anita Beķere – skolotāja
Mairita Bētiņa – skolotāja
Anita Ersta – skolotāja
Sindija Sadovska - skolotāja
Sandra Gumska - skolotāja
Baiba Stepanova – skolotāja
Inga Šūmane – skolotāja
Sarmīte Trifānova - skolotāja
Laine Lozbere – skolotājas palīdze
Irina Baldere-Sildedze – skolotājas palīdze
Endija Indersone - Pepere – skolotājas palīdze
Kristīne Popoviča – skolotājas palīdze
Velga Heidemane – skolotājas palīdze
Ināra Lorence – medmāsa
Aija Ķimene – saimniecības pārzine, veļas pārzine
Sandra Seile – lietvede, grāmatvede
Ligita Kazaka – grāmatvede
Jānis Dekteris – tehniskais strādnieks
​Aivars Zusāns - datortehniķis