free web builder

EKO programma

Šobrīd aicinām darbā ekoskolas skolotāju. 


Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā iestādei ir piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs.


Iestāde piedalās Mammadaba vides izglītības programmā “Izzini mežu” .

Iestāde regulāri iesaistās SIA “Zaļā josta”organizētajos makulatūras un bateriju vākšanas konkursos “Tīrai Latvijai” .
Iestādes darbinieki, bērni un bērnu vecāki regulāri piedalās apkārtnes sakopšanas un meža stādīšanas talkās.Kodekss
Skolas vides kodekss?
Radīt bērnos interesi par visu, kas mums apkārt, ieraudzīt, sajust, izzināt un izprast notiekošo dabā un apkārtējā
vidē. Mācīties taupīt un saudzēt dabas resursus.
1) Kā un kad jūs to izstrādājāt? Kas piedalījās tā izstrādāšanā? (Jautājums PII ,kas darbojas
programmā pirmo gadu.) Vai un kādā veidā tas tika izvērtēts un aktualizēts? Kā tas notika, kas bija
iesaistīti apspriešanā? Vai un kādā veidā tas ir ticis mainīts, papildināts? (Jautājums PII ,kas
darbojas programmā vairākus gadus.)
2) Vai un kādā veidā visai PII tika dota iespēja izteikt priekšlikumus par to, ko vajadzētu ietvert
vides kodeksā vai kā to uzlabot, attīstīt?
3) Vai un kā jūs iepazīstinājāt visus PII pārstāvjus ar vides kodeksu?
4) Kādā veidā uzturat „dzīvu“ jeb izmantojiet, atgādiniet par vides kodeksu un tajā ietvertām
pamatvērtībām?
5) Kur tas ir izvietots?