css templates

Pasākumi

2020/2021


Septembris
​ Zinību diena 2.09. S. Botmane
Olimpiskā diena kopā ar tēviem un vectētiņiem 20.09. Visas audzinātājas
Oktobris
Radošā nedēļa - “Krāsainas rudens” 30.09. – 4.10. Bērni ar audzinātājām
Starptautiskā veco ļaužu diena – Pūres pagasta veco ļaužu iepriecināšana 1.10. S. Botmane Putras diena 11.10. A. Ersta un B. Stepanova
Novembris
Mārtiņdiena 8.11. M. Bētiņa un S. Trifānova
Bērnu dārza grupu laukumu izgaismošana. 11.11. Visas grupas
Latvijai Dzimšanas diena – Svinīgs pasākums 15.11. A. Beķere
Decembris
Ziemassvētku pasākumi grupiņās “Baltie Svētki” 20.12. Visas audzinātājas
Janvāris
Cepuru balle 24.01. B. Stepanova un A. Ersta
Februāris
Meteņi – Pavasara gaidīšanas svētki 6.02. V. Dektere
Draudzības dienas pasākums 14.02. I. Šūmane
Starptautiskā dzimtās valodas nedēļa 17.02.-20.02. visas grupas
Dzimtās valodas noslēguma pasākums 21.02. S. Gumska​
Marts
Vecvecāku pēcpusdienas grupiņās – 2.03.- 27.03. Visas grupas
Aprīlis
Lieldienas 10.04. M. Bētiņa un S. Trifānova
Dziedāšanas konkurss “Padziedi mazputniņ “ 17.04. Vecāki
Maijs
Mātes dienas koncerts “Manai māmiņai” 8.05. S. Sadavska
Ģimeņu dienas orientēšanās pasākums 22.05. Visas audzinātājas
Izlaidums grupai “Skudriņas “ - “Paliec sveiks bērnu dārzs” 29.05. A. Beķere un S. Sadovska
Jūnijs
Līgo dienas pasākums 19.06. V. Dektere un audzinātājas​